LOGO MOBILE V2
...
Tài khoản
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập bằng số điện thoại
Nhập mật khẩu 4 chữ số được gửi đến
hoặc
SẢN PHẨM MỚI
0% off Thanh giá nóc ô tô bơm hơi Aqua Marina R-98 Inflatable Roof Racks B0302288 - 7664
Aqua Marina

Thanh giá nóc ô tô bơm hơi Aqua Marina R-98 Inflatable Roof Racks B0302288 - 7664

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA SpareRide 8002598 - 7295
Yakima

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA SpareRide 8002598 - 7295

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA KingJoe 2 8002619 - 7293
Yakima

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA KingJoe 2 8002619 - 7293

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA KingJoe 3 8002620 – 7294
Yakima

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA KingJoe 3 8002620 – 7294

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA HalfBack 3 8002635 - 7292
Yakima

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA HalfBack 3 8002635 - 7292

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA HalfBack 2 8002636 - 7291
Yakima

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA HalfBack 2 8002636 - 7291

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA FullBack 2 8002634 - 7289

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA FullBack 2 8002634 - 7289

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA FullBack 3 8002633 - 7290
Yakima

Giá xe đạp gắn cốp sau YAKIMA FullBack 3 8002633 - 7290

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA DoubleDown 8002424 - 7288
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA DoubleDown 8002424 - 7288

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA RidgeBack 5 8002459 - 7287
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA RidgeBack 5 8002459 - 7287

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA RidgeBack 4 8002458 - 7286
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA RidgeBack 4 8002458 - 7286

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA RidgeBack 2 8002457 - 7285
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA RidgeBack 2 8002457 - 7285

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA LiteRider 3 8002471 - 7284
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA LiteRider 3 8002471 - 7284

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA LiteRider 2 8002472 - 7283
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA LiteRider 2 8002472 - 7283

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FullTilt 5 8002463 - 7282
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FullTilt 5 8002463 - 7282

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FullTilt 4 8002462 - 7281
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FullTilt 4 8002462 - 7281

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA SwingDaddy 8002464 - 7280
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA SwingDaddy 8002464 - 7280

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FullSwing 8002465 - 7279
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FullSwing 8002465 - 7279

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FourTimer 8002469 – 7278
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA FourTimer 8002469 – 7278

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA TwoTimer 8002468 - 7277
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA TwoTimer 8002468 - 7277

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA HoldUp 1.25 8002445 - 7276
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA HoldUp 1.25" 8002445 - 7276

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA HoldUp 2 8002443 - 7275
Yakima

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô YAKIMA HoldUp 2" 8002443 - 7275

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA SideWinder 8002071 - 7274

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA SideWinder 8002071 - 7274

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA Boa 8002065 - 7273

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA Boa 8002065 - 7273

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA Viper 8002000 - 7272

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA Viper 8002000 - 7272

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA ForkLift 8002098 - 7271

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA ForkLift 8002098 - 7271

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA SprocketRocket 8002106 - 7270
Yakima

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA SprocketRocket 8002106 - 7270

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA RaptorAero 8002093 - 7269

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA RaptorAero 8002093 - 7269

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA FrontLoader 8002103 - 7268

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA FrontLoader 8002103 - 7268

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA HighRoller 8002107 - 7267

Giá xe đạp gắn nóc ô tô YAKIMA HighRoller 8002107 - 7267

 
Liên hệ
GỢI Ý DÀNH CHO BẠN
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Motion Sport 600 Silver Glossy - 5004
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Motion Sport 600 Silver Glossy - 5004

 
22.999.000 đ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Excellence XT Titan - 5000
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Excellence XT Titan - 5000

 
44.999.000 đ
0% off Thanh giá nóc ô tô bơm hơi Aqua Marina R-98 Inflatable Roof Racks B0302288 - 7664
Aqua Marina

Thanh giá nóc ô tô bơm hơi Aqua Marina R-98 Inflatable Roof Racks B0302288 - 7664

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 100 S Black Glossy - 5008
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 100 S Black Glossy - 5008

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe gập gọn THULE Ranger 90
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe gập gọn THULE Ranger 90

 
Liên hệ
0% off Túi hành lý THULE Caravan
Thule Thụy Điển

Túi hành lý THULE Caravan

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn nóc ô tô THULE ProRide 591
Thule Thụy Điển

Giá xe đạp gắn nóc ô tô THULE ProRide 591

 
Liên hệ
0% off Chân giá nóc ô tô THULE 952
Thule Thụy Điển

Chân giá nóc ô tô THULE 952

 
Liên hệ
0% off Túi hành lý THULE GoPack Nose 8001
Thule Thụy Điển

Túi hành lý THULE GoPack Nose 8001

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Dynamic 800 M Titan Glossy - 5002
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Dynamic 800 M Titan Glossy - 5002

 
Liên hệ
0% off Thanh giá nóc ô tô THULE WingBar Edge 9581 S
Thule Thụy Điển

Thanh giá nóc ô tô THULE WingBar Edge 9581 S

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 100 S Titan Aeroskin - 5009
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 100 S Titan Aeroskin - 5009

 
Liên hệ
0% off Giá nóc ô tô THULE Xplorer 715
Thule Thụy Điển

Giá nóc ô tô THULE Xplorer 715

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 200 M Titan Aeroskin - 5011
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 200 M Titan Aeroskin - 5011

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Excellence XT Black
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Excellence XT Black

 
Liên hệ
0% off Thanh giá nóc ô tô THULE SquareBar 762
Thule Thụy Điển

Thanh giá nóc ô tô THULE SquareBar 762

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô THULE EasyFold
Thule Thụy Điển

Giá xe đạp gắn móc kéo ô tô THULE EasyFold

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Motion 800 XL Black Glossy - 5003
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Motion 800 XL Black Glossy - 5003

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring Sport 600 Black Glossy - 5007
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring Sport 600 Black Glossy - 5007

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 200 M Black Glossy - 5010
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 200 M Black Glossy - 5010

 
Liên hệ
0% off Giá nóc ô tô THULE Xpedition 821
Thule Thụy Điển

Giá nóc ô tô THULE Xpedition 821

 
Liên hệ
0% off Thanh giá nóc ô tô THULE Heavy Duty Bar
Thule Thụy Điển

Thanh giá nóc ô tô THULE Heavy Duty Bar

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Motion 200 M Silver Glossy - 5005
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Motion 200 M Silver Glossy - 5005

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn cốp sau THULE ClipOn 9103
Thule Thụy Điển

Giá xe đạp gắn cốp sau THULE ClipOn 9103

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 780 L Black Glossy - 5006
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Touring 780 L Black Glossy - 5006

 
Liên hệ
0% off Giá nóc ô tô THULE Trail 824
Thule Thụy Điển

Giá nóc ô tô THULE Trail 824

 
Liên hệ
0% off Hộp đựng đồ nóc xe THULE Dynamic 800 M Black Glossy - 5001
Thule Thụy Điển

Hộp đựng đồ nóc xe THULE Dynamic 800 M Black Glossy - 5001

 
Liên hệ
0% off Giá xe đạp gắn móc kéo THULE EuroClassic G6
Thule Thụy Điển

Giá xe đạp gắn móc kéo THULE EuroClassic G6

 
Liên hệ
0% off Giá nóc ô tô THULE Trail 823
Thule Thụy Điển

Giá nóc ô tô THULE Trail 823

 
Liên hệ
0% off Bộ khớp điều chỉnh THULE Rapid Fitting Kit 1350
Thule Thụy Điển

Bộ khớp điều chỉnh THULE Rapid Fitting Kit 1350

 
Liên hệ

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU THULE THỤY ĐIỂN:
 
gioi-thieu-thuong-hieu-thu-le-wetrek.vn

Thule là một thương hiệu outdoor nổi tiếng tới từ Thụy Điển, sở hữu một sưu tập đồ sồ về các sản phẩm du lịch, dã ngoạithiết bị vận chuyển hành lí.

Thành lập vào năm 1942 tại Hillerstorp, Thule phát triển một cách nhanh chóng, đặc biệt vào những năm 1960, khi hãng này thiết kế chuyên biệt hóa dòng sản phẩm baga mui (khung chở hành lí gắn trên nóc xe hơi) và các phụ tùng khác, với mục đích giúp người đi xe hơi thuận tiện hơn trong việc vận chuyển hành lý và trang bị du lịch, dã ngoại đi cùng họ. 

Năm 1942, Thule Group được thành lập bởi gia đình Thulin, khi Erik Thulin, một người yêu dã ngoại đích thực, đã đặt tên Thule cho một chiếc bẫy cá mà ông thiết kế, chiếc bẫy này sau đó được bán cho những người dân chài quanh khu vực Scandinavia. Cũng không lâu sau, Erik tiếp tục cho ra đời thêm những sản phẩm hữu ích khác, bổ sung vào bộ sưu tập của công ty. Việc kinh doanh ngày càng phát triển, lợi nhuận tăng từ năm này qua năm khác.

Trong những năm 1960, Thule bắt đầu tập trung vào việc kinh doanh các sản phẩm liên quan đến xe hơi, những sản phẩm có thể giúp mọi người dễ dàng hơn khi vận chuyển các trang thiết bị du lịch, dã ngoại. Giá vận chuyển đồ trượt tuyết đầu tiên được ra mắt năm 1962. Trong những năm 1970, các nhóm sản phẩm mới tiếp tục được ra đời cùng sự phát triển của các môn thể thao như trượt tuyết trên núi cao, …. Thule cũng bắt đầu mở thị trường ra quốc tế (vd: Mỹ, Nhật Bản)

Năm 1979, Thule được bán lại cho Eldon Group, một công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán Stockholm. Tuy nhiên với niềm đam mễ vẫn còn, Thule Group tiếp tục được phát triển.

Ngày nay, Thule Group là một thương hiệu dẫn đầu thế giới trong sản xuất sản phẩm giúp mọi người dễ dàng mang theo bất kỳ thứ gì bên mình – bảo đảm, an toàn và phong cách.
Xem thêm
bình luận danh mục "Ô Tô "
 
 
loading
Đang tải bình luận
Xem thêm
Khám phá thêm
Chăm sóc khách hàng
NHẬN BẢN TIN SỐNG CÁ TÍNH
Để nhận ngay thông tin khuyến mại, deals hấp dẫn
faceyoutubetwintter

Tại WETREK.VN, chúng tôi tin rằng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên luôn đáng sống. WETREK.VN tiên phong khích lệ mọi người tích cực tham gia các hoạt động diễn ra ngoài trời, luôn cam kết trang bị và chăm sóc tốt nhất các Hoạt động Giải Trí Ngoài Trời này theo các tiêu chí An Toàn, Trách Nhiệm, Sướng.

GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI LÀ GÌ

Giải Trí Ngoài Trời (Outdoor Recreation) là những hoạt động thể thao, giải trí, thư giãn diễn ra ngoài trời, thường trong môi trường tự nhiên hoặc bán tự nhiên. Ví dụ như hoạt động du lịch (travelling), chạy bộ địa hình (trail-running), đi bộ đường dài (hiking - trekking), leo núi (mountaineering), cắm trại (camping), đạp xe (cycling), chèo thuyền - kayak - ván chèo đứng SUP (paddling), câu cá (fishing), trượt tuyết (skiing), lướt sóng (surfing) và nhiều hoạt động khác. Hoạt động giải trí ngoài trời cũng có thể là những trò chơi thể thao hay những buổi luyện tập thể thao theo nhóm được tổ chức ngoài trời.

wetrek

HỆ THỐNG CỬA HÀNG WETREK STORES

Đã khai báo BCT DMCA.com Protection Status

Copyright © 2013-2023 WETREK.VN. All rights reserved.

Mua lẻ: 02873051988 | CSKH: chamsockhachhang@wetrek.vn | NCC: purchasing@wetrek.vn | Khách doanh nghiệp: b2b@wetrek.vn

Công ty TNHH WETREK RETAIL
Địa chỉ: Số 235 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giấy ĐKKD: 0109655188, ngày cấp: 02/06/2021, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.